Инструкция за регистриране и изтриване на пръстови отпечатъци -SolidTouchID

SolidTouch ID

Инструкция за регистриране и изтриване на пръстови отпечатъци

 

 

 

1.        Регистриране на нов пръстов отпечатък

 

1.1    Картата за програмиране се поставя на вратата (както при програмиране на карти и ключодържатели) - влизане в режим Сервизен à започва постоянна звукова сигнализация и индикацията на модула SolidTouch ID светва в червено

 

1.2    Пръста, който трябва да се програмира се поставя върху сензора за около 1-2 сек. Успешното генериране на капацитивно изображение на пръста се индикира, като индикацията на модула премигне веднъж синьо.

 

1.3    Изчаква се 3-4 сек. и същия пръст се поставя отново върху модула за около 1-2 сек. Генерира се второ капацитивно изображение.

 

1.4    Двете изображения се сравняват и ако съвпадат, пръстовия отпечатък се запазва в паметта. Правилното запаметяване на пръста се индикира със съответния светлинен сигнал (три сини премигвания) и контролера излиза от режим Сервизен.

 

1.5    Ако двете изображения не съвпадат (няма три последователни сини примигвания) се повтаря процеса от т.1.2 до т 1.4.

 

Важно: В модулът може да се регистрират до 200 броя пръстови отпечатъка.

 

 

  1. Изтриване на пръстовите отпечатъци от паметта.

При тази операция се изтриват всичките записани в паметта пръстови отпечатъка, карти и мобилни номера.

Изтриването става при следната последователност:

2.1  Контролерът се поставя в Ръчен режим.

2.2  Поставя  се  Карта  за  програмиране  върху  четеца  и  контролера  влиза  в  режим Сервизен (както при програмиране на карти и ключодържатели). Чуват се определен брой звукови сигнала, съответстващи на броя регистрирани до момента карти, след което се чува постоянен звуков сигнал.

2.3  Натиска се Бутона и се задържа докато звуковата сигнализация стане  накъсана.  Прекъсването означава,  че  в  момента  се  изтрива съдържанието на паметта на модула (програмираните карти, телефонни номера и пръстови отпечатъци).

 

  1. Проверка за празна памет за пръстови отпечатъци

Проверката за това дали в паметта има запаметени пръстови отпечатъци или не се извършва по следния начин:

3.1  Контролерът се поставя в Ръчен режим.

3.2  Поставя  се  Карта  за  програмиране  върху  четеца  и  контролера  влиза  в  режим Сервизен (както при програмиране на карти и ключодържатели). Чуват се определен брой звукови сигнала, съответстващи на броя регистрирани до момента карти, след което се чува постоянен звуков сигнал.

3.3  Наблюдава се светлинната индикация на модула SolidTouch ID:

·                     Ако паметта е празна червената индикация примигва три пъти

·                     Ако в паметта има регистрирани пръстови отпечатъци индикацията свети постоянно в червено

3.4  Изчаква се контролера да излезе от режим Сервизен (след около 20 сек.)

 

Важно: Модула SolidTouch ID пристига с напълно празна памет!

Доп. информация

Статия номер:
4
Категория:
Рейтинг (Гласове):
(1583)

Свързани статии