Инструкция за експлоатация на Модул „Active Security”

Инструкция за експлоатация на Модул „Active Security

  1. Предназначение на модула

Модул „Active security“ е независима алармена система вградена във вратата предназначен да алармира при опит за неоторизиран достъп.

 

  1. Състав на модула

-      датчик механична брава

-      датчик електромеханична брава

-      магнитен датчик

-      вибрационен датчик

-      сирена

-       

  1. Функционалност на модула

Активиране

Модулът се активира (привежда в режим на готовност) при затворена врата и заключване на електромеханична брава.

 

Деактивиране

Модулът се деактивира при отключване на електромеханичната брава.

 

Алармено събитие

Ако настъпи алармено събитие (неоторизирано отключване на механичната брава, неоторизирано отключване на механичната брава, неоторизирано отваряне на вратата) сирената се активира. При оторизирано отключване на вратата се чува последователност от звукови сигнали указващи датчика, който е активирал модула:

1 звуков сигнал – механична брава

2 звукови сигнала  -  вибрационен датчик

3 звукови сигнала – електормеханична брава

4 звукови сигнала – магнитен датчик

 

При врати с модул „Управление чрез мобилен телефон“ при алармено събитие се получава кратко съобщение (SMS) с текст DCU:ALARM1,Sx, където х показва датчика, който е активирал модула:

S1 - механична брава

S2 - вибрационен датчик

S3 - електормеханична брава

S4 - магнитен датчик