Инструкция за монтаж на захранващ модул

Инструкция за монтаж на захранващ модул

MeanWell EPS-25-15

!!! Моля запознайте се с настоящата инструкция преди монтажа на вратата.!!!

1. Предназначение на модула

Захранващ модул „MeanWell EPS-25-15“ е предназначен да осигурява захранващо напрежение на електронните модули в състава на вратите от сериите iPS и iDoor.

2. Технически характеристики

Входно напрежение – 220-230V/ 50Hz

Изходно напрежение – от 13,6V до 15V

Максимален изходен ток – 1,7А

Работна температура – от -30 до + 70 ℃

Работна влажност – 20 до 90% без конденз

3. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТАЖ И ЕКСПОЛАТАЦИЯ

 Преди да предприемете каквито и да са дейности по монтаж или демонтаж на захранващия модул изключете захранването от предпазителя в електрическото табло.

 Поради риск от токов удар при повреда в модула не се опитвайте да го ремонтирате сами.

 Модулът да не се монтира в помещение с висока влажност, висока температура или близо до източници на огън.

 Монтажът, инсталирането и свързването на захранващия модул задължително да се извършва от служители или оторизирани лица на фирма Солид 55 ООД.

 Да се спазват всички изисквания за безопасност при работа с електрически апарати и инсталации.

4. Инсталация на модула

1. Преди да демонтирате модула от касата на вратата уверете се, че предпазителя в таблото към който ще свързвате модула е изключен.

2. Демонтирайте модула от касата на вратата, като развиете двата крепежни винта.

3. Извадете модула и направете визуална инспекция:

- модулът не трябва да има наранявания или следи от изгаряне

- към модула фабрично трябва да е прикрепен чрез конектор високоволтовия кабел

- заземяващи кабел (жълто-зелен) трябва да е прикрепен към шасито на модула

- направете визуална инспекция на високоволтовия кабел за евентуално нарушаване на изолацията му

4. Свържете към модула нисковолтовия кабел, който идва от крилото на вратата посредством конектора свързан към кабела.

5. Свържете високоволтовия кабел към предпазителя в захранващото табло, както следва:

син кабел – фаза

кафяв кабел – нула

жълто-зелен кабел – заземяване

6. Монтирайте модула в касата на вратата като го закрепите посредством двата крепежни винта

7. Включете предпазителя в електрическото табло и направете проверка за утечка по касата на вратата посредством фазомер. При открит дефект изключете предпазителя в електрическото табло и демонтирайте модула.

8. Тествайте работоспособността на останалите модули от вратата.

Доп. информация

Статия номер:
6
Категория:
Рейтинг (Гласове):
(856)