Инструкция за програмиране и изтриване на карти

 

 

  1. Регистрация - Карта за програмиране (администраторска карта)

1.1  Контролерът се поставя в режим „Ръчен” (със задържане на Бутона за 5сек).

1.2  Натиска се бутона и се задържа за време 10сек – 12сек.

(звуковата сигнализация трябва да е накъсана)

1.3  Поставя се Картата за програмиране и се задържа докато се чуе еднократен звуков сигнал (около 1сек.).

1.4  Бутонът се пуска и картата е програмирана.

 

Важно: Ако паметта на контролера не е изтрита се изпълнява т.3 от инструкцията

 

  1. Регистриране на нова карта

2.1  Поставя се Картата за програмиране - влизане в режим Сервизен à започва постоянна звукова сигнализация.

2.2  Поставя се новата карта при антената докато звуковата сигнализация не прекъсне три пъти. Ако е необходимо да се регистрират повече от една карти, тази стъпка се повтаря за всяка следваща карта. Ако звуковата сигнализация прекъсне веднъж това означава, че тази карта вече е регистрирана.

2.3  На 20тата секунди след регистрирането на последната карта системата излиза от режим Сервизен.

 

Важно: В модулът може да се регистрират до 16 броя работни карти.

 

  1. Изтриване на Карта за програмиране(администраторска карта) и всички регистрирани карти

3.1  Контролерът се поставя в режим „Ръчен” (както е описано по-горе).

3.2  Окъсява се съединител J1 (2 pin) показан на Фиг. 1.

3.3  Натиска се Бутона, докато светодиода започне да примигва (звуковата сигнализация става накъсана). Премигването означава, че в момента се изтрива съдържанието на паметта на модула (програмираните карти), включително и Картата за програмиране.  

 

 

 

 

 

 

  1. Изтриване на работните карти от контролера.

При тази операция се изтриват всичките записани в паметта карти без Карта за програмиране .

Изтриването на картите от паметта става при следната последователност:

4.1  Контролерът се поставя в Ръчен режим.

4.2  Поставя  се  Карта  за  програмиране  върху  четеца  и  контролера  влиза  в  режим Сервизен. Чуват се определен брой звукови сигнала, съответстващи на броя регистрирани до момента карти, след което се чува постоянен звуков сигнал.

4.3  Натиска се Бутона и се задържа докато звуковата сигнализация стане  накъсана.  Прекъсването означава,  че  в  момента  се  изтрива съдържанието на паметта на модула (програмираните карти).

 

Картите не трябва да се прегъват, както и да се нарушава целостта им!

Контролерът пристига с напълно празна памет!

Доп. информация

Статия номер:
2
Категория:
Рейтинг (Гласове):
(1528)

Свързани статии